Doanh số tiêu thụ 2023 của FMC đi lùi hơn 11%, lợi nhuận ước trên 300 tỷ

CTCP Thực phẩm Sao Ta ( FMC ) vừa công bố kết quả hoạt động năm 2023, với doanh số tiêu thụ đạt 200.6 triệu USD, giảm hơn 11% so với năm trước. Lợi nhuận dự kiến đạt trên 300 tỷ đồng. Sản lượng sản xuất tôm thành phẩm chế biến tăng 3%, trong khi nông sản chế biến giảm gần 21%. FMC hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, vẫn có những khó khăn khá nặng nề mà Công ty không thể tránh, nhưng đã hạn chế mặt tiêu cực. Chủ tịch FMC - ông Hồ Quốc Lực cho biết khó khăn đang diễn ra sẽ còn tiếp tục kéo dài, ít nhất ở 6 tháng đầu năm 2024. Dự báo giá tôm xuất khẩu sẽ tăng trong 6 tháng cuối năm 2024.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2024/01/doanh-so-tieu-thu-2023-cua-fmc-di-lui-hon-11-loi-nhuan-uoc-tren-300-ty-737-1143012.htm