Doanh thu bán điện của PV Power tăng "nóng" ngay đầu mùa nắng nóng

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, doanh thu công ty ước đạt trên 9.400 tỷ đồng.

POW:

Giá hiện tại
Thay đổi
Xem hồ sơ doanh nghiệp

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, mã: POW) đã công bố kết quả kinh doanh ước tính trong tháng 4/2024 với tổng doanh thu ước đạt 3.278 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và đạt 138% kế hoạch tháng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, doanh thu ước đạt 9.401 tỷ đồng.

Trong đó Nhà máy điện Cà Mau 1&2 đóng góp nhiều nhất với 1.210 tỷ đồng doanh thu, Nhà máy điện Vũng Áng 1 đóng góp 1.172 tỷ đồng doanh thu và NMĐ Nhơn Trạch 2 đóng góp 794 tỷ đồng doanh thu.

Doanh thu bán điện trong tháng 4 ước đạt 3.240 tỷ đồng; sản lượng phát điện ước đạt hơn 1.712 triệu kWh. Theo PV Power, tháng 4 là thời điểm cuối mùa khô tại miền Nam, đầu mùa khô ở miền Trung, bắt đầu mùa nắng nóng tại miền Bắc. Nhiệt độ bình quân tăng cao, gây nắng nóng gay gắt trên khắp cả nước. Nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao trên cả 3 miền, đặc biệt tại TP.HCM nhiều ngày vượt đỉnh tiêu thụ điện trong lịch sử. Giá điện thị trường toàn phần (FMP) bình quân tháng 4 tăng so với các tháng đầu năm, dự kiến đạt khoảng 1.745 đồng/kWh.

Về tình hình hoạt động của các nhà máy điện, tại NMĐ Cà Mau 1 và 2 , khả năng cấp khí thực tế của PV Gas hiện tại đáp ứng yêu cầu vận hành. Với giá điện thị trường thuận lợi, NMĐ Cà Mau 1 và 2 chào giá vận hành tăng tối đa sản lượng và hiệu quả.

Tại NMĐ Vũng Áng 1 , do giá thị trường toàn phần bình quân cao hơn so với chi phí biến đổi nhiên liệu than, NMĐ Vũng Áng 1 chào giá vận hành đạt sản lượng và lợi nhuận cao trong tháng 4

Trong khi đó, do hạn chế về nguồn khí vùng Đông Nam Bộ nên NMĐ Nhơn Trạch 1 không được xem xét, điều tiết vận hành.

Ngược lại nhờ giá thị trường cao, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 chào giá vận hành tăng tối đa sản lượng và hiệu quả.

NMĐ Hủa Na đã chào giá vận hành cân đối tối ưu lợi nhuận và giữ nước cho giai đoạn vận hành mùa nắng nóng với giá thị trường cao. NMĐ Đakđrinh cũng cân đối chào giá vận hành đáp ứng Qc được giao, ưu tiên vận hành sản lượng lớn tại các chu kỳ có giá thị trường cao.


Thông tin về tình hình đầu tư dự án mới Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, PV Power cho biết về hợp đồng PPA, Ban QLDA Điện và EPTC/EVN đang đàm phán hợp đồng mua bán điện phục vụ giai đoạn thử nghiệm.

Công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án theo đúng tiến độ.

Bước sang tháng 5, PV Power đặt mục tiêu doanh thu là 2.955 tỷ đồng, sản lượng điện dự kiến đạt 1.551 triệu kWh. Công ty sẽ tiếp tục quản lý sản xuất các NMĐ đảm bảo vận hành an toàn, ổn định; phối hợp với PV Gas, TKV để đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu cho các Nhà máy điện vận hành đáp ứng nhu cầu phụ tải, điều độ; làm việc với EVN/EPTC về chủ trương giao Qc các nhà máy điện trong năm 2024.

photo-1715829426425

Tuệ Giang

An ninh Tiền tệ

https://cafef.vn/doanh-thu-ban-dien-cua-pv-power-tang-nong-ngay-dau-mua-nang-nong-188240516102526607.chn