Doanh thu cao kỷ lục 3 năm liên tiếp, TNG tiếp đà tăng trưởng trong tháng 1/2024

Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG ( HNX: TNG ) đã xác lập doanh thu cao kỷ lục 3 năm liên tiếp trong tháng 1/ 2024, với doanh thu ước đạt 523 tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ. TNG vẫn duy trì việc làm và thu nhập ổn định 9.4 triệu đồng/ người/ tháng cho 18,000 lao động, trong khi nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động để tiết kiệm chi phí. TNG đã ký các đơn hàng may xuất khẩu với nhiều đối tác như Decathlon, Columbia, The Children's Place, Sportmaster, Costco, Nike, Adidas... TNG duy trì được quy mô doanh thu, với tốc độ tăng trưởng khả quan ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất.

Thông tin chi tiết: https://fili.vn/2024/02/doanh-thu-cao-ky-luc-3-nam-lien-tiep-tng-tiep-da-tang-truong-trong-thang-12024-737-1154615.htm

3 Likes