Doanh thu giảm tới 85%, Vocarimex (VOC) vẫn lãi ròng hơn 105 tỷ đồng trong quý IV/2023

Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP ( Vocarimex ) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/ 2023 và lũy kế cả năm. Vocarimex ghi nhận doanh thu thuần trong quý IV/ 2023 giảm mạnh tới 85% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá vốn giảm mạnh hơn, do đó lợi nhuận gộp ghi nhận dương 4,33 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 148 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế quý IV/ 2023 lần lượt đạt 39,76 tỷ đồng và 105,74 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước tương ứng lỗ 135,45 tỷ đồng và 127,66 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2023, doanh thu Vocarimex đạt hơn 844 tỷ đồng, giảm 47,68% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đột biến lên tới 1.304,54 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ 45,62 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-thu-giam-toi-85-vocarimex-voc-van-lai-rong-hon-105-ty-dong-trong-quy-iv2023-post338285.html

6 Likes

Bác nào có thông tin thêm v.v mua lại cổ phiếu và hủy niêm yết không ạ.