Doanh thu tháng 1 của Biwase gần 300 tỷ, tăng 24%

Công ty CP - Tổng Công ty nước - Môi trường Bình Dương ( Biwase ) đã đạt được tổng doanh thu gần 281 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 65 tỷ đồng trong tháng 1/ 2024, tăng 24% và 17% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Doanh nghiệp chưa ghi nhận doanh thu gần 93 tỷ đồng từ lĩnh vực xử lý chất thải và xử lý nước thải. Năm 2024, Biwase đặt mục tiêu tổng doanh thu 4,100 tỷ đồng và lãi sau thuế 700 tỷ đồng. Các đơn vị như BIWASE Long An, BIWASE Chơn Thành, Cấp nước Gia Tân đều đã sinh lãi. Biwase cho biết mức lợi nhuận như trên nằm trong dự kiến và an toàn kinh doanh, cổ tức.

Thông tin chi tiết: https://fili.vn/2024/02/doanh-thu-thang-1-cua-biwase-gan-300-ty-tang-24-737-1156271.htm

5 Likes