'Đôi bạn' Novaland và Phát Đạt trong năm 2023: Cùng nhau báo lãi nhưng còn nhiều nỗi lo, người cổ phiếu đã tăng 120%, kẻ vẫn chưa thể bứt phá

Năm 2023 là một năm khó khăn với ngành bất động sản khi thị trường này đã bắt đầu trở nên nguội lạnh sau nhiều năm tăng trưởng nóng. Do đó, các doanh nghiệp trong ngành cũng bị ảnh hưởng bởi thị trường chung khi báo cáo những khoản lợi nhuận giảm mạnh.
Trong đó, CTCP Phát triên Bất động sản Phát Đạt và CTCP Đầu tư Địa ốc No Va ( Novaland ) là hai đại diện của ngành bất động sản. Cả hai công ty đều ghi nhận doanh thu giảm 57% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm 55,5% còn 4.090 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng của Novaland giảm 63% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận của Phát Đạt giảm gần 60% so với năm trước còn 618 tỷ đồng. Cả hai công ty đều ghi nhận lãi nhưng đa số phần lợi nhuận mang về của hai công ty này không đến từ hoạt động kinh doanh thuần túy.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/doi-ban-novaland-va-phat-dat-trong-nam-2023-cung-nhau-bao-lai-nhung-con-nhieu-noi-lo-nguoi-co-phieu-da-tang-120-ke-van-chua-the-but-pha-188240102175242961.chn

5 Likes