Đội lái là ai ai lái cổ phiếu

Đội lái là những nhà đầu tư kinh nghiệm có nhiều quan hệ trên thị trường trong tay có nhiều vốn(tiền mặt) hay cổ phiếu liên kết lại với nhau để làm giá chứng khoán, “đội lái” còn liên kết với các môi giới chứng khoán, công ty niêm yết để thực hiện việc đánh lên hay dìm giá cổ phiếu .

1 Likes

Tks Trung. Có gì bổ ích chia sẻ nhé. Khoẻ nhé💖

1 Likes

cảm ơn bác