Đôi lời tâm huyết!

, ,

Đầu tư chứng khoán có bàn tay vô hình, dù muốn hay không thì nó luôn tồn tại.
Vậy nên cổ này tăng chắc chắn cổ mình nắm giữ (phải có dòng tiền chú ý, game, kết quả kinh doanh này nọ) chưa tăng rồi cũng sẽ tăng. Vậy nên đừng bao giờ mong cổ người ta sụp xuống để cổ mình tăng khi sụp xuống thì lượng tiền kẹt rất nhiều giá trị chung giảm xuống thì lấy tiền đâu mà đẩy cổ phiếu mình đang giữ.
Hôm nay giải phóng được một lượng lớn keper dòng BĐS là một lượng tiền quý giá được giải phóng để cơ cấu danh mục theo chánh đạo. Giải phóng 1 lượng lớn tiền giảm thiểu rủi ro vạ lây do margin.
Vậy nên chúng ta hãy vui mừng chúc mừng những ai đã được giải phóng.

2 Likes

Hôm nay bất đậng sản tím rịm nhưng hàng về có lãi hay không thì phải kiểm chứng, ngày xưa sóng khoáng sản cũng vậy.