Dồn tổng lực gỡ thẻ vàng IUU: Quyết liệt xử lý tàu cá “3 không”, có thể tính đến khả năng cấm biển

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã yêu cầu các địa phương dồn tổng lực, mở "đợt cao điểm của cao điểm" với mục tiêu cao nhất là gỡ được thẻ vàng sau lần thanh tra thứ 5 sắp tới. Ông cho biết, nếu không gỡ được thẻ vàng trong thời gian sắp tới thì có thể phải mất vài năm nữa mới có cơ hội gỡ, thậm chí có nguy cơ bị phạt thẻ đỏ, bị hạn chế xuất khẩu thủy sản vào các thị trường quan trọng khác.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/don-tong-luc-go-the-vang-iuu-quyet-liet-xu-ly-tau-ca-3-khong-co-the-tinh-den-kha-nang-cam-bien.htm

7 Likes