Dòng Cổ Phiếu Chứng Khoán Và Đầu Tư Công Sẽ Bùng Nổ?

Nó phải hù dọa như dzậy để những tay yếu bóng vía không ảo tưởng thị trường dễ ăn.Nếu anh em nghe mình mua nhiều dòng thì đợt điều chỉnh này không có gì hết mà trái lại Tài Khoản anh em vẫn tăng bình thường trừ trường hợp anh em mua dòng VIN và mua duy nhất 1 cổ phiếu thì thấy nó giảm rất mệt.

Hôm nay anh em quan sát thị trường và nắm giũa hàng nghen trừ những em mà nó yếu quá mình phải bán cơ cấu, chứ cơ bản là nên giữ hàng. Phần thưởng chỉ dành cho những những người kiên tâm. Dòng cổ phiếu anh em chú ý hôm nay có thể là dòng: Chứng Khoán và ĐTC với các cổ phiếu rất tốt như:

#HHV 17.5, target : 22

#FCN 19, target : 29

#VND 24, target: 35

#HCM 34, target: 47

Chúc anh chị nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui…

#vnindex #cophieu #chungkhoan

1 Likes

Kiểm định

VND có khi chiều tím đấy nhỉ