Đồng đô la đang mất dần tính bá chủ

kkk đang tập trung công việc b ạ. Mình còn phải học hỏi nhiều lắm. Có khi mình trẻ nhất cái web f247 này cũng nên :joy:

1 Likes

cũng có thể là TQ, biết đâu được :slightly_smiling_face:

3 Likes

Còm mà chưa thấy chủ pic dễ thương rep kkk

2 Likes

Hi bạn :grin:

1 Likes

Mình 2k3 nè :point_right::point_left:

Hi hạn nhé

@mr_le198x @Blue_Ocean

@Phuongnguyen217 chủ pic lập pic thường xuyên vào, có @Blue_Ocean tình nguyện đẩy pic nè kkk

1 Likes