Động lực nào để thị trường bất động sản hồi phục?

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM ( HoREA ) Lê Hoàng Châu cho biết năm 2023 là một năm quá nhiều "cảm xúc" đối với người làm bất động sản, doanh nghiệp, người dân và các nhà đầu tư. Những vướng mắc pháp lý chiếm đến 70% khó khăn cho thị trường bất động sản. Từ đó, thị trường khan hiếm nguồn cung, cộng với các chính sách còn "điểm nghẽn" càng khiến doanh nghiệp khó khăn. Ông Châu cũng đã kiến nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến thị trường địa ốc, đến người mua, đến khách hàng, doanh nghiệp và cả các vấn đề chính sách. Trong các luật vừa được thông qua, ông Châu thấy tích cực và tâm đắc để thị trường phát triển lành mạnh trong thời gian tới.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2024/02/dong-luc-nao-de-thi-truong-bat-dong-san-hoi-phuc-4220-1156283.htm

9 Likes