Động lực tăng giá nào cho FRT, PVT và QNS?

Các công ty chứng khoán khuyến nghị tích lũy cổ phiếu FRT với giá mục tiêu 112,800 đồng/ cp.
CTCK Rồng Việt dự báo doanh thu thuần và lãi ròng của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT ( FPT Retail, HOSE: FRT ) sẽ lần lượt đạt 8,761 tỷ đồng ( 367 triệu USD ) và 18 tỷ đồng ( 0.74 triệu USD ).
Trong khi đó, CTCK Rồng Việt dự báo doanh thu thuần và lãi ròng của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT ( FPT Retail, HOSE: FRT ) sẽ lần lượt đạt 8,761 tỷ đồng ( 367 triệu USD ) và 18 tỷ đồng ( 0.74 triệu USD ). VDSC dự báo doanh thu thuần của FPT Shop sẽ phục hồi 5% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ nhu cầu hàng ICT phục hồi trong mùa cuối năm và doanh số từ iPhone 15 - sản phẩm thịnh hành trong quý 4/2023.

Thông tin chi tiết: https://fili.vn/2023/12/dong-luc-tang-gia-nao-cho-frt-pvt-va-qns-145-1136555.htm