Đồng Nai lập phương án bồi thường hơn 18ha cây cao su

Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh đã lập phương án bồi thường cho hơn 18ha vườn cây cao su trong phạm vi dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Dự án thành phần 1 đã trình Hội đồng bồi thường H. Long Thành thu hồi diện tích vườn cao su hơn 11,5ha tại xã Long Đức và Long An, trong khi dự án thành phần 2 đã thu hồi diện tích vườn cây cao su hơn 6,9ha tại xã Long An.

Thông tin chi tiết: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202311/lap-phuong-an-boi-thuong-hon-18ha-cay-cao-su-39444db/