Đông Nam Á thu hút các quỹ đầu tư trong lĩnh vực khí hậu

Aera VC, một trong những quỹ đầu tư lớn nhất ở châu Á, đang tập trung vào việc đầu tư vào công nghệ và sự bền vững để đạt được tương lai tốt đẹp hơn của thế giới. Eversource Capital, liên doanh giữa Everstone Capital và Lightsource BP, đang xem xét đầu tư trên 700 triệu USD cho quỹ đầu tư thứ hai. Aera VC đã đầu tư 50 triệu USD tại Pháp, Ấn Độ, Australia và bang California của Mỹ và đặt mục tiêu thực hiện 10 khoản tài trợ đầu tiên cho công ty khởi nghiệp trong vài tháng tới và sẵn sàng rót vốn vào các công ty đã nhận được tài trợ trước đó. Eversource Capital đã huy động 741 triệu USD vào tháng 1/2022 và các cam kết đầu tư của họ đã vượt 600 triệu USD.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/dong-nam-a-thu-hut-cac-quy-dau-tu-trong-linh-vuc-khi-hau/315473.html