Đồng Tháp đặt mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2024

Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam đã trải qua một năm 2023 đầy biến động và thử thách, nhưng vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao trên các lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp. Các chương trình, đề án lớn của tỉnh đều đạt kết quả tốt, bảo đảm tiến độ thực hiện, 5 mũi đột phá chiến lược đạt kết quả đáng ghi nhận. Quy mô kinh tế được nâng cao, đạt mốc trên 110.000 tỷ đồng, xếp thứ 6 trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ( ĐBSCL ). GRDP bình quân đầu người vượt kế hoạch đề ra. Giá trị tăng thêm của khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,95%, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/dong-thap-dat-muc-tieu-tang-truong-8-trong-nam-2024-post339305.html

6 Likes