Đồng Tháp phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt mức 8%

Tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8% vào năm 2024 trong Hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, tỉnh đã triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, nhưng kết quả ghi nhận tăng trưởng GRDP đạt 5,66%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 68,37 triệu đồng ( tương đương 2.873 USD ); tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,52%. Các lĩnh vực kinh tế ổn định, cân đối nguồn lực tài chính, các chuỗi cung ứng được duy trì; an sinh xã hội được thực hiện tốt, trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc phòng được giữ vững.

Thông tin chi tiết: https://www.nguoiduatin.vn/dong-thap-phan-dau-tang-truong-grdp-nam-2024-dat-muc-8-a645783.html

4 Likes