Dòng tiền chốt lời ở nhóm midcap, penny

Sau thời gian thị trường tích luỹ với biên độ hẹp, khả năng tuần tới sẽ có chuyển biến tích cực với những luận điểm sau:

· TP.HCM với kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế đầu tháng 10.

· Dòng tiền chốt lời ở nhóm midcap, penny.

· Có sự phân hoá sang nhóm bluechips và nhen nhóm ở nhóm Ngân hàng.

· Điểm số bắt đầu có sự khởi sắc trên vùng mốc 1350.

  • Nhận định về điểm số thị trường dự kiến sẽ vượt khỏi chu kỳ tích luỹ, biên độ dao động dự kiến : 1350-1380.

  • Lưu ý: Kỳ báo cáo KQKD Q3.2021 của các DN đang đến gần và nhiều khả năng kết quả không quá lạc quan.

 Điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý trong ngắn hạn của Nhà đầu tư.

 Nếu có nhịp điều chỉnh, đây là cơ hội để giải ngân.