Dòng Tiền Đang Ở Đâu? - DATX AI Nhận Diện Tín Hiệu

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch sáng ngày 3-1

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Xây Dựng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Xây Dựng: VCG, PC1, LCG
 • Top 2: Tài Chính - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Dịch vụ Tài Chính: VND, SSI, VCI
 • Top 3: Thủy Sản- Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Thủy Sản: VHC, IDI, ANV

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

14 Likes

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch chiều ngày 3-1

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Tài Chính - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tài Chính: SHS, VCI, MBS
 • Top 2: Xây Dựng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Xây Dựng: VCG, PC1, C4G
 • Top 3: Ngân Hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân Hàng: LPB, VCB, VPB

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

14 Likes

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch sáng ngày 4-1

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Ngân Hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân Hàng: VPB, BID, STB
 • Top 2: Xây Dựng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Xây Dựng: VCG, LCG, PC1
 • Top 3: Năng Lượng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Năng Lượng: BSR, PLX, PVD

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

14 Likes

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch chiều ngày 4-1

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: BĐS Công Nghiệp - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành BĐS Công Nghiệp: KBC, IDC, VGC
 • Top 2: Ngân Hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân Hàng: VPB, BID, MBB
 • Top 3: Xây Dựng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Xây Dựng: VCG, LCG, PC1

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

14 Likes

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch sáng ngày 5-1

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Thực phẩm, đồ uống - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Thực phẩm, đồ uống: VNM, PAN, MSN
 • Top 2: Dịch vụ tiện ích - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Dịch vụ tiện ích: NT2, QTP, POW
 • Top 3: BĐS Công nghiệp - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành BĐS Công nghiệp: KBC, IDC, VGC

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch sáng ngày 6-1

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Ngân hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân hàng: STB, VPB, BID
 • Top 2: Tài chính - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tài chính: VCI, VND, SSI
 • Top 3: Dịch vụ tiện ích - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Dịch vụ tiện ích: POW, NT2, QTP

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch chiều ngày 6-1

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Ngân hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân hàng: STB, VPB, BID
 • Top 2: Dịch vụ tiện ích - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Dịch vụ tiện ích: NT2, POW, QTP
 • Top 3: Tài chính - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tài chính: VCI, MBS, SSI

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch sáng ngày 9-1

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Ngân hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân hàng: VPB, STB, VCB
 • Top 2: Thực phẩm, đồ uống - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Thực phẩm, đồ uống: VNM, TAR, PAN
 • Top 3: Tiêu dùng & Bán lẻ - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tiêu dùng & Bán lẻ: CTF, VJC, HVN

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch chiều ngày 9-1

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Ngân hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân hàng: VCB, VPB, STB
 • Top 2: Thực phẩm, đồ uống - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Thực phẩm, đồ uống: VNM, TAR, PAN
 • Top 3: Tiêu dùng & Bán lẻ - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tiêu dùng & Bán lẻ: CTF, HVN, PET

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch sáng ngày 10-1

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Ngân hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân hàng: VCB, MBB, ACB
 • Top 2: Xây Dựng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Xây Dựng: VCG, PC1, LCG
 • Top 3: Nguyên Vật Liệu - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Nguyên Vật Liệu: HPG, NKG, KSB

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch chiều ngày 10-1

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Ngân hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân hàng: STB, ACB, VCB
 • Top 2: Nguyên vật liệu - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Nguyên vật liệu: HPG, NKG, KSB
 • Top 3: Xây Dựng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Xây Dựng: VCG, PC1, LCG

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch chiều ngày 11-1

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Tài Chính - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tài Chính: VCI, VND, MBS
 • Top 2: Ngân Hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân Hàng: ACB, CTG, BID
 • Top 3: Nguyên vật liệu - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Nguyên vật liệu: HPG, NKG, KSB

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch chiều ngày 12-1

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Ngân Hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân Hàng: ACB, CTG, MBB
 • Top 2: Xây Dựng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Xây Dựng: VCG, PTB, PC1
 • Top 3: Thủy Sản - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Thủy Sản: IDI, VHC, ANV

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch chiều ngày 18-1

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Thực phẩm, đồ uống - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Thực phẩm, đồ uống: VNM, SAB, MSN
 • Top 2: Ngân Hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân Hàng: BID, ACB, CTG
 • Top 3: Tài Chính - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tài Chính: SSI, VCI, CTS

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch chiều ngày 19-1

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Thực phẩm, đồ uống - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Thực phẩm, đồ uống: VNM, SAB, MSN
 • Top 2: Ngân Hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân Hàng: BID, ACB, CTG
 • Top 3: Tài Chính - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tài Chính: SSI, VCI, CTS

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch chiều ngày 31-1

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Ngân hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân hàng: CTG, TPB, VPB
 • Top 2: Vận tải biển - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Vận tải biển: HAH, VOS, GMD
 • Top 3: BĐS Công nghiệp - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành BĐS Công nghiệp: KBC, IDC, ITA

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch sáng ngày 1-2

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Ngân hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân hàng: BID, TPB, MBB
 • Top 2: Nguyên vật liệu - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Nguyên vật liệu: HPG, VPG, NKG
 • Top 3: Bảo Hiểm - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Bảo Hiểm: BVH, MIG, BMI

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch sáng ngày 2-2

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Ngân hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân hàng: ACB, CTG, STB
 • Top 2: Năng lượng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Năng lượng: PVS, PVD, BSR
 • Top 3: Xây dựng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Xây dựng: PVS, PVD, BSR

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch chiều ngày 2-2

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Ngân hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân hàng: STB, CTG, TPB
 • Top 2: Năng lượng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Năng lượng: BSR, PVD, PVS
 • Top 3: BĐS Công nghiệp - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành BĐS Công nghiệp: IDC, KBC, NTL

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch sáng ngày 3-2

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Ngân hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân hàng: STB, TPB, CTG
 • Top 2: Xây dựng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Xây dựng: VCG, BMP, LCG
 • Top 3: Vận tải biển - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Vận tải biển: HAH, VOS, GMD

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/