Dòng Tiền Đang Ở Đâu? - DATX AI Nhận Diện Tín Hiệu

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch sáng ngày 10-10

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Năng Lượng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Năng Lượng: PVB, PVD, PVC

 • Top 2: Tiêu dùng & Bán lẻ - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tiêu dùng & Bán lẻ: VEA, TLG, HAX

 • Top 3: Bất Động Sản - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Bất Động Sản: VHM, ITC, VPI


DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

14 Likes

Đó là dòng tiền mua bán trong phiên hướng vào cổ nào nhiều hơn. Còn dòng tiền chung lớn đứng ngoài chờ bắt đáy trước đây thì… đã đi GTK hưởng lãi 8% hết rồi!

3 Likes

Đúng rồi bác ạ. Hệ thống DATX phân tích dòng tiền đang chảy vào các nhóm ngành, cổ phiếu nào trong phiên giao dịch đó ạ. Còn dòng tiền đứng ngoài là một chỉ số không ai biết được chính xác đâu ạ

14 Likes

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch chiều ngày 10-10

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Năng Lượng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Năng Lượng: PVB, PVD, PVC
 • Top 2: Tiêu dùng & Bán lẻ - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tiêu dùng & Bán lẻ: VEA, TLG, CLX
 • Top 3: Công Nghiệp - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Công Nghiệp: DDG,SKG, PVT


DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

14 Likes

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch sáng ngày 11-10

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Năng Lượng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Năng Lượng: PVB, OIL, BSR
 • Top 2: Tiêu dùng & Bán lẻ - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tiêu dùng & Bán lẻ: VEA, HAX, FRT
 • Top 3: Công Nghệ Thông Tin - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Công Nghệ Thông Tin: FPT, ELC, VGI

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

14 Likes

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch chiều ngày 11-10

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Năng Lượng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Năng Lượng: BSR, GAS, OIL
 • Top 2: Tiêu dùng & Bán lẻ - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tiêu dùng & Bán lẻ: VEA, FRT, SHI
 • Top 3: Công Nghệ Thông Tin - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Công Nghệ Thông Tin: FPT, ELC, VGI

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

14 Likes

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch sáng ngày 12-10

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: BĐS Công Nghiệp - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành BĐS Công Nghiệp: KOS, VGC, BCM
 • Top 2: Tài Chính - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tài Chính: VCI, IBC, FTS
 • Top 3: Tiêu dùng & Bán lẻp - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tiêu dùng & Bán lẻ: FRT, PNJ, HAX

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

14 Likes

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch chiều ngày 12-10

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: BĐS Công Nghiệp - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành BĐS Công Nghiệp: KOS, VGC, VC3
 • Top 2: Tài Chính - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tài Chính: VCI, HCM, IBC
 • Top 3: Thực phẩm & Đồ uống - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Thực phẩm & Đồ uống: SAB, KDC, VNM

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

14 Likes

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch sáng ngày 13-10

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: BĐS Công Nghiệp - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành BĐS Công Nghiệp: : KOS, VC3, SZC
 • Top 2: Dệt May - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Dệt May: TCM, VGT, GIL
 • Top 3: Tài Chính - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tài Chính: VCI , HCM, IBC

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

14 Likes

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch chiều ngày 13-10

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: BĐS Công Nghiệp - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành BĐS Công Nghiệp: : KOS, VGC, VC3
 • Top 2: Thực phẩm & Đồ uống - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Thực phẩm & Đồ uống: SAB, VNM, KDC
 • Top 3: Dệt May - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Dệt May: TCM, ADS, MSH

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

14 Likes

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch sáng ngày 14-10

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: BĐS Công Nghiệp - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành BĐS Công Nghiệp: : IDC, VC3, KOS
 • Top 2: Tài Chính - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tài Chính: VCI, SSI, MBS
 • Top 3: Tiêu dùng & Bán lẻ - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tiêu dùng & Bán lẻ: MWG, FRT, PNJ

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

14 Likes

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch chiều ngày 14-10

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Tiêu dùng & Bán lẻ - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tiêu dùng & Bán lẻ: FRT, MWG, FRT
 • Top 2: BĐS Công Nghiệp - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành BĐS Công Nghiệp: KOS, VC3, SZC
 • Top 3: Tài Chính - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tài Chính: VCI, SSI, VND

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

14 Likes

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch sáng ngày 17-10

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Tiêu dùng & Bán lẻ - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tiêu dùng & Bán lẻ: FRT, VEA, PNJ
 • Top 2: Tài Chính - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tài Chính: VCI, HCM, VND
 • Top 3: Công Nghiệp - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Công Nghiệp: DDG, SKG, HHV

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

14 Likes

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch chiều ngày 17-10

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Tiêu dùng & Bán lẻ - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tiêu dùng & Bán lẻ: FRT, MWG, PNJ
 • Top 2: Năng Lượng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Năng Lượng: PVD, PVC, GAS
 • Top 3: Tài Chính - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tài Chính: VCI, SSI, VND

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

14 Likes

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch sáng ngày 18-10


Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: BĐS Công Nghiệp - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành BĐS Công Nghiệp: IDC, SZC, KOS
 • Top 2: Bất Động Sản - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Bất Động Sản: NLG, KDH, PDR
 • Top 3: Thực phẩm & Đồ uống - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Thực phẩm & Đồ uống: VNM, SAB, KDC

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

14 Likes

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch chiều ngày 18-10


Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: BĐS Công Nghiệp - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành BĐS Công Nghiệp: IDC, KOS, NTL
 • Top 2: Thực phẩm & Đồ uống - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Thực phẩm, Đồ uống: VNM, SAB, KDC
 • Top 3: Công Nghiệp - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Công Nghiệp: DDG, PVT, SKG

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

14 Likes

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch sáng ngày 19-10

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Năng Lượng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Năng Lượng: BSR, PVD, OIL
 • Top 2: Tiêu dùng & Bán lẻ - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tiêu dùng & Bán lẻ: VEA, PNJ, SHI
 • Top 3: BĐS Công Nghiệp - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành BĐS Công Nghiệp: IDC, SZC, KOS

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

14 Likes

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch chiều ngày 19-10

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Tiêu dùng & Bán lẻ - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tiêu dùng & Bán lẻ: VEA, PNJ, SHI
 • Top 2: Ngân Hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân Hàng: ACB, ABB, VIB
 • Top 3: Công Nghiệp - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Công Nghiệp: DDG, PVT, AAA

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

14 Likes

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch sáng ngày 20-10

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Dệt May - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Dệt May: TNG, VGT, TCM
 • Top 2: Công Nghiệp - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Công Nghiệp: DDG, PVT, SKG
 • Top 3: Tiêu dùng & Bán lẻ - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tiêu dùng & Bán lẻ: PNJ, VEA, FRT

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

14 Likes

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch chiều ngày 20-10

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Thực phẩm & Đồ uống - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Thực phẩm & Đồ uống: VNM, QNS, SAB
 • Top 2: Dệt May - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Dệt May: VGT, TCM, TNG
 • Top 3: Ngân Hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân Hàng: BID, ACB, VCB

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

14 Likes