Dòng tiền, dòng tiền và dòng tiền

Dòng tiền đang rời bỏ nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, chảy vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Đợt giảm vừa qua VNINDEX và VN30 chỉ giảm khoảng -6% sau đó phục hồi trở lại, nhóm VN30 đang phục hồi nhanh hơn thị trường chung.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa (Mid-cap) cũng đang đang phục hồi với thị trường chung, nhưng cũng đã điều chỉnh khá sâu khoảng -11.74% từ đỉnh.

Trong khi đó nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ (small cap) vẫn đang giảm khá sâu -17.93%, và tiếp tục xu hướng giảm.

1 Likes