Dòng tiền thị trường tháng 12 như thế nào?

Thị trường có xu hướng dòng tiền đẩy mạnh vào nhóm cổ phiếu VN30 và điều chỉnh dòng cổ phiếu tăng nóng, tháng 12 chú ý dòng cổ phiếu phân bón và ngân hàng