Dòng tiền từ cổ nặng mông sẽ phân hóa thành sóng thần penny, đặc biệt.bds đất đai

Rất ít khi nhận định chỉ số vni. Nhưng cảnh báo các con blu volum trên 300 tỷ phiên chỉ xanh vài line. Tiền nhiều thât nhưng ko là vô tận đẻ kéo mỗi mã 300-1000 tỷ phiên, 2 mã bằng mẹ cả vni 12xx năm 2007.
Dòng tiền từ cổ nặng mông sẽ phân hóa thành sóng thần penny, đặc biệt.bds đất đai. Cổ phải cô đặc mới bay tung nóc dễ. Sóng penny luôn là đại sóng lớn nhất tăng vô số lần, đem lại giàu nhất có nguyên nhân như thế.
Copy from.

3 Likes

Penny bds vdu mã nào

1 Likes

Đất thì FLC nhiều đất vàng, hàng chưa chạy 1 khi chạy thì phiên bản GAB

1 Likes

Penny tài sản ngầm nhiều vô kể PV2

2 Likes