Dòng tiền yếu nói nên điều gì?

Theo tôi có 2 nguyên nhân sau:

  • Đã bị tiêu hao sinh lực đoạn bán tháo vừa rồi
  • Tâm lý nghỉ tết và sợ Covid
    Hoặc kịch bản khác lạc quan hơn: là TT đã bắt đầu tạo đáy để đi lên!
    =============
    Em là gà mới, mong các cụ vào chỉ giáo giúp ạ, xin cám ơn!
    :relaxed:

Tất cả đều đúng, mua hay bán là quyền của bạn, tôi chọn bán, nếu đã tăng trở lại ra tết mua cũng chưa muộn

1 Likes

Tết sắp đến !

1 Likes