Dòng tiền yếu quá, vậy chiều nay lại rơi

cả sáng dòng tiền giao dịch lẹt đẹt quá, chiều lại giảm mạnh thôi

dòng tiền lẹt đạt quá

rơi rồi, chiều giảm mạnh

Hôm nay chốt báo cáo q3 của tự doanh. Chúng nó phải kéo lên để báo cáo chứ. Yên tâm cuối giờ chiều lên mạnh