Đột phá hạ tầng giao thông

Năm 2023, ngành giao thông vận tải Việt Nam đã hoàn thành và đưa vào khai thác 20 dự án, trong đó riêng đường bộ cao tốc có 9 dự án, dài 475 km. Tổng số đường cao tốc đưa vào khai thác trên cả nước lên gần 1.900 km. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc. Năm 2023 có nhiều đột phá trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, với việc khởi công 26 dự án, rút ngắn thời gian khởi công 6 dự án quan trọng quốc gia 1 năm so với quy trình thủ tục thông thường và lần đầu tiên thực hiện khởi công đồng loạt theo hình thức trực tuyến dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 tại 12 điểm cầu của 12 dự án thành phần.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/dot-pha-ha-tang-giao-thong-188240213082323109.chn

3 Likes