Dow Jones 3 phiên tăng 1k8 điểm

Lên 31,5k điểm lấy lại mốc 31k nhẹ nhàng
Bất chấp lạm phát tăng lãi suất
Mấy lái vni bựa quá