Downtrend rồi hồi đk mỗi phiên thôi

thị trường đuối lắm, kéo trụ hồi dk mỗi phiên thôi, lại bắt đầu đổ đèo

đu vào về chạy ko kịp

lại đao rồi

Sập thế này còn niềm tin nữa đâu mà hồi. Tiền vào thì ít mà trần trần trần… hài vl. Lãi suất đang tăng… có lẽ dân lại vác tiền ném bank.

hồi là không thể

Chắc là bọn đạo hồi thôi

thị trường ko có thanh khoản rồi các bác, sập nặng

cá đuối

dễ sập…thanh khoản tắt dần kéo vài em


Chắt đao vì tin này à bác

Các bác cứ nói thế lạc quan lên