DPG cơ hội đầu tư 2021

https://www.youtube.com/watch?v=eHDvDEu29bM&ab_channel=%C4%90%E1%BA%A7ut%C6%B0Ch%E1%BB%A9ngkho%C3%A1n4.0%C4%90%E1%BA%A7ut%C6%B0Ch%E1%BB%A9ngkho%C3%A1n4.0

cơ hội đầu tư cho giai đoạn 2021
ai rảnh tối vào xem nhé ạ ![

  • điểm nhấn đầu tư từ các dự án bất động sản và thủy điện
1 Likes

sao không chèn được video youtube nhỉ

1 Likes

siêu cổ phiếu dpg khi nào tham gia mua mới