Dpg - dự án nhiều…giá vẫn chưa thức giấc

DPG - DỰ ÁN NHIỀU THỊ TRƯỜNG CHƯA PHẢN ÁNH ĐÚNG GIÁ TRỊ…TRONG CƠN SÓNG BDS…NÓ CÒN BỊ BỎ LẠI…
Vừa tích lũy qua nền giá…hướng lên chữ U…tiềm năng còn nguyên.

1 Likes

@nhadautu_1970

DPG vào trend lại rồi.

Sóng BĐS dành cho những mã chưa chạy năm 2020: DPG vs TIG tái khởi động rồi các bác