DPM DCM - Lúa lại "trổ bông"?Mục tiêu 2 con này còn xa lắm hen cả nhà


Ước tính lợi nhuận quý 2 của một số DN.

1 Likes


Tóm tắt thị trường phiên hôm nay cho ae.

Hay quá Ruy

Có 3 yếu tố trước mắt hỗ trợ ngành phân bón còn tăng giá tiếp mà hầu hết NĐT đều thấy rõ vào lúc này.

  1. KQKD quý 2 tăng trưởng svck và so với quý liền trước
  2. Kỳ vọng Chính phủ áp thuế với mặt hàng phân bón
  3. Các DN chia cổ tức tiền mặt.
  4. Giá phân bón liên tục tăng
    .
    .
    .

DCM chưa tím à

1 Likes

Đạm giống phân phối đỉnh quá các bác

bó tay các cha tối ngày bám bảng điện. Hể thấy giảm là phán pp. Tăng 1 phiên là bảo ftd, đi làm việc khác đi mấy cha ơi