DPM: Điều chỉnh kế hoạch LNST năm 2021 tăng gấp 5 lần; cổ tức tiền mặt vượt kỳ vọng

DPM: Điều chỉnh kế hoạch LNST năm 2021 tăng gấp 5 lần; cổ tức tiền mặt vượt kỳ vọng

  • (DPM) công bố kế hoạch điều chỉnh cho năm 2021, trong đó doanh thu đạt 12 nghìn tỷ đồng (+ 54,6% YoY) và LNST đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (+168,7% YoY). Kế hoạch LNST điều chỉnh tương đương 63% dự báo cả năm của chúng tôi nhưng cao hơn 5,2 lần so với mục tiêu trước đây. Chúng tôi cho rằng kế hoạch điều chỉnh này vẫn còn thận trọng và được công ty đề ra vào đầu quý 4/2021 trước khi giá urê tăng gần đây.

  • Ngoài ra, DPM tăng kế hoạch cổ tức tiền mặt năm 2021 từ 1.000 đồng/CP lên 3.500 đồng/CP (lợi suất 6,9%), cao hơn dự báo hiện tại của chúng tôi là 3.000 đồng/CP (lợi suất 6,0%) và vượt kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi cũng lưu ý rằng DPM thường nâng cổ tức tiền mặt dựa trên kết quả lợi nhuận thực tế đạt được vào cuối năm.

  • Trong khi đó, theo các nguồn truyền thông trong nước (cafef.vn, vietstock.vn, v.v.), doanh thu sơ bộ năm 2021 của DPM đạt 12,8 nghìn tỷ đồng (+65,2% YoY) và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 3,6 nghìn tỷ đồng (tăng gấp bốn lần) YoY), chủ yếu do giá urê tăng mạnh. Doanh thu và LNTT sơ bộ hoàn thành lần lượt 109,0% và 99,0% dự báo cả năm của chúng tôi và phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.

  • Chúng tôi hiện có khuyến nghị MUA cho DPM với giá mục tiêu 64.400 đồng/CP (tổng mức sinh lời dự phóng là 33,7%, bao gồm lợi suất cổ tức 6,0%). DPM đang giao dịch với P/E năm 2022 dự phóng là 6,8 lần và EV/EBITDA là 2,5 lần, dựa theo dự báo của chúng tôi
    Tổng hợp

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Zalô: 097.522.8813

1 Likes

rũ xong rùi đấy nhể