DPR - cao su, thu tiền đền bù đất và triển khai kcn

Đi đúng kịch bản rồi 23/9 chốt quyền chia 1:1

Sắp đến ngày chia 1:1 hạn chót mua là 26/09. Giá cao su thì xu hướng tăng, tháng 8 thống kê cao su xuất khẩu tăng

26/9 là hạn chót mua để nhận quyền chia 1:1, Các Bác đã lên thuyền chưa ?