DPR - cao su, thu tiền đền bù đất và triển khai kcn

Giá cao su tháng 5 tăng, đã có báo cáo sản xuất tháng 5 ở trên

DPR - Công ty vốn nhà nước có gì?

 • Cổ đông nhà nước nắm 55,24%, quỹ Samarang Asian Property nắm 4,99%
 • Vốn điều lệ 868,8 tỷ
 • Tiền mặt gửi ngân hàng 1.366 tỷ Quý 1/2024 tăng
 • Doanh thu chưa thực hiện Khu công nghiệp 941 tỷ
 • Không nợ vay ngân hàng
 • Lợi nhuận từ mảng cao su và bán gỗ cây hàng năm tối thiếu 220 tỷ ( năm nay cao su được giá và duy trì neo cao lợi nhuận sẽ tăng)
 • Cổ tức tiền mặt hàng năm 1.500 đồng
 • Tự làm KCN Nam Đồng Phú MR (480ha) , Bắc Đồng Phú MR (317ha) đang chờ phê duyệt chủ trương đầu tư (sắp rồi)
 • Thu nhập từ chuyển giao 2.000 ha đất cho Bình Phước ( kì vọng 200ha/năm - 200 tỷ đến năm 2030)
 • Thanh khoản tăng và nhà đầu tư nước ngoài quan tâm tham gia mua tăng dần
  => Tóm lại: đây là cổ phiếu tiềm năm tương tự PHR 1 thời, đang đầu chu kì, thanh khoản tăng mạnh, sóng cp nhà nước, key thu nhập đột biến lợi nhuận, ông ngoại dần quan tâm cháu, làm thực ăn thực hiếm có khó tìm trên sàn.