Dragon Capital tiếp tục gom thêm cổ phần Hoa Sen (HSG)


Nhóm quỹ Dragon Capital vừa có báo cáo về giao dịch cổ phiếu HSG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Cụ thể, hai quỹ thành viên là Hanoi Investments Holdings Limited và Norges Bank đã lần lượt mua vào gần 1,5 triệu cổ phiếu và 680 nghìn cổ phiếu HSG.

Sau giao dịch, nhóm quỹ Dragon Capital tăng lượng cổ phiếu nắm giữ tại HSG từ 41,15 triệu đơn vị (6,88% vốn) lên 43,29 triệu đơn vị (7,24% vốn). Giao dịch được thực hiện trong phiên 16/6. Tạm tính theo thị giá đóng cửa cùng phiên, nhóm quỹ ngoại này đã chi ra khoảng 35 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Trong vài tháng trở lại đây, nhóm quỹ ngoại đang liên tục trading cổ phiếu Hoa Sen. Dragon Capital trở thành cổ đông lớn khi mua vào 1,1 triệu cổ phiếu trong ngày 28/3. Tuy nhiên đến 25/5, nhóm quỹ bán ra 1,75 triệu cổ phiếu và hạ tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,85, không còn là cổ đông lớn, ngay trước khi cổ phiếu HSG bị HoSE cắt margin. Từ giữa tháng 6, Dragon Capital lại tiến hành gom mạnh và trở lại làm cổ đông lớn tại Hoa Sen, gần nhất là phiên 12/6 mua vào 2,5 triệu cổ phiếu HSG.

Trên thị trường, cổ phiếu HSG đang trong nhịp phục hồi từ đáy ngắn hạn. Đóng cửa phiên 22/6, thị giá đạt 17.400 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là mức đỉnh giá cao nhất 9 tháng của HSG, so với vùng đáy tháng 11/2022 thì giá cổ phiếu đã tăng gần 137% giá trị.

1 Likes

𝐇𝐒𝐆- 𝐓𝐢́𝐧 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐌𝐮𝐚 𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝟏𝟒/𝟔 , 𝐓𝐚̣𝐦 𝐋𝐚̃𝐢 𝟏𝟑%

Trong phiên 25/7, HSG giao dịch quanh giá 18.3, tạm lãi 13% so với giá mua phiên 14/6.

Trích cảnh báo giao dịch HSG đã được gửi về điện thoại Thành viên CK68:

  • Phiên 14/6: Mua vùng 16.6 - 17 (Hình 1)

:mailbox_with_no_mail:Để nhận cảnh báo kịch bản giao dịch các cổ phiếu tiềm năng về điện thoại (đầy đủ và không có độ trễ), Nhà đầu tư có thể đăng ký thông tin tại CK68

1 Likes

HSG - Phiên 26/7, giao dịch quanh giá 18.65, Lãi 15% so với giá mua CK68 đã gửi phiên 14/6

1 Likes

𝐇𝐒𝐆- 𝐓𝐢́𝐧 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐂𝐡𝐚̣𝐦 𝐌𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝟏𝟏/𝟖, 𝐋𝐚̃𝐢 𝟐𝟏%

Trong phiên 11/8, HSG giao dịch quanh giá 19.6, CK68 gửi tín hiệu chạm mục tiêu HSG, lãi 21% so với giá mua CK68 đã gửi phiên 14/6.

:envelope_with_arrow:Trích cảnh báo giao dịch HSG đã được gửi về điện thoại Thành viên CK68:

  • Phiên 14/6: Mua vùng 16.6 - 17 (Hình 1)

  • Phiên 26/7: Nâng mục tiêu lên 19.6 (+21%) ( Hình 2)

:mailbox_with_no_mail:Để nhận cảnh báo kịch bản giao dịch các cổ phiếu tiềm năng về điện thoại (đầy đủ và không có độ trễ), Nhà đầu tư có thể đăng ký thông tin tại CK68

1 Likes

𝐇𝐒𝐆- 𝐓𝐢́𝐧 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐍𝐚̂𝐧𝐠 𝐌𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝟏𝟒/𝟖, 𝐊𝐲̀ 𝐕𝐨̣𝐧𝐠 𝐋𝐚̃𝐢 𝟑𝟏%

Vào lúc 13h44 phút, trong phiên 14/8, HSG giao dịch quanh giá 20.1, CK68 gửi tín hiệu nâng mục tiêu HSG, lãi 24% so với giá mua CK68 đã gửi phiên 14/6.

:envelope_with_arrow:Trích cảnh báo giao dịch HSG đã được gửi về điện thoại Thành viên CK68:

  • Phiên 14/6: Mua vùng 16.6 - 17 (Hình 1)
  • Phiên 14/8: Nâng mục tiêu lên 21.2 (+31%) (Hình 2)

:mailbox_with_no_mail:Để nhận cảnh báo kịch bản giao dịch các cổ phiếu tiềm năng về điện thoại (đầy đủ và không có độ trễ), Nhà đầu tư có thể đăng ký thông tin tại CK68

1 Likes

𝐇𝐒𝐆 - 𝐓𝐢́𝐧 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐂𝐡𝐚̣𝐦 𝐌𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝟏𝟗/𝟗, 𝐋𝐚̃𝐢 𝟑𝟕%

Trong phiên 19/9, HSG đang giao dịch quanh giá 22.2, CK68 gửi tín hiệu chạm mục lãi 37% so với giá mua CK68 đã gửi phiên 14/6.

:envelope_with_arrow:Trích cảnh báo giao dịch HSG đã được gửi về điện thoại Thành viên CK68:

  • Phiên 14/6: Mua vùng 16.6 - 17

  • Phiên 14/8: Nâng mục tiêu lên 21.3 +31%

:mailbox_with_no_mail:Để nhận cảnh báo kịch bản giao dịch các cổ phiếu tiềm năng về điện thoại (đầy đủ và không có độ trễ), Nhà đầu tư có thể đăng ký thông tin tại CK68