DRH siêu cổ phiếu case 2021

Sẽ sớm trở lại đường đua sau đoạn vừa qua

Thông tin new DRH đã xin xong khu Suối lớn -Phú Quốc

1 Likes

Tạo đã lừa ép FL rũ nhỏ lẻ chạy sạch phiên T6.

1 Likes

Vỡ mồm chưa. Hàng này không ổn

2 Likes

Mai cú rung cuối cùng để vét,đạp quá là bị cướp hàng

1 Likes

Ăn đk 1 vòng trả lại cho lái hết

2 Likes

Tạo lập đánh lắc kinh hoang làm bà con chạy loạn

1 Likes

Phiên nay không mua thì mai mốt lại nuốt nước bọt :grinning:

2 Likes

Tạo lập nó ép,DRH sắp có nhiều câu chuyện để lên lại vùng 2x-3x-4x.

1 Likes

Hôm nay lại 1 phiên khiếp đảm, mới múc hôm qua không biết hàng về thì làm anh hùng hay xanh cỏ đây :joy:

Sao cuối phiên nhìn lại thấy lệnh mua từ 10.65 trở xuống chất đống thế? Bảng điện của tôi có sai không các cụ nhỉ?

1 Likes

Hàng bơm thổi chả có vẹo gì

Về 4 làm tí

Anh em chờ 7 mãi nhỉ,chjm nhợn chờ về 4 xa vời rồi

1 Likes

anh em còn trên DRH-KSB điểm danh

1 Likes

Điểm chỗ hiểm hả :smile:

Hàng lởm DRH mãi chưa lên 2x

1 Likes

Cặp DRH - KSB hay đấy sẽ đạt taget 2x trong tháng 3-4 khi KSB tóm xong VLB

2 Likes

Rác, lìu xìu mà các bác Pr quá. Nhìn sang hàng xóm toàn tăng vượt đỉnh 1.200 lâu rồi (HSG, HPG, LCG,…) mà DRH giật lùi lăn lên lộn xuống quanh mệnh giá. Cụ nào đu 12.x lỗ lòi, nhìn thiên hạ ăn lồi mồm toác mỏ kìa. Các cụ Pr ít thôi, đói mốc bụng chưa chán à

Về 3-8 thì làm vòng mới, lên 9-10 lại bán mới có ăn, lanh quanh kẹp vốn chết đói. chân tềnh