DRI hành trình trể nên vĩ đai

với việc ln q3 và q4 ln cao giúp DRI đạt ln cao cả năm 2020.tình hình dịch bệnh các cty và lĩnh vực khác đều đi xuống thì DRI trể nên vĩ đại vì cao su dùng để sx găng tay và thiết bị y tế đang thiếu.q1 /2021 DRI cho ln cao gấp 3lần q4/2020.hành trunhf DRI vượt 25k/cp bắt đầu từ đây

2 Likes