Dtd - không thể rẻ hơn nữa, vô lý

DTD phải 5x mới đúng giá trị, P/e éo gì 5,5 trong môi trường lãi suất giảm, FDI ngày càng đổ về vn, EPS dự phóng quý 3,4 còn cao nữa

phải coi còn đất không nữa

bỏ mất siêu phẩm rồi. :cold_sweat:

PE 5.5 nhưng các quý tới,năm tới duy trì dc lợi nhuận như quý 1/2023 hay không mới quan trọng bác

1 Likes

còn EVG

Giống NTC, 7x

Khỏe thật

1 Likes