Dự án Long Tân của DIG vẫn phát triển theo hướng của DA Nam Vĩnh Yên hay kiểu Đại Phước các bác nhỉ?

Dự án Long Tân của DIG vẫn phát triển theo hướng của DA Nam Vĩnh Yên hay kiểu Đại Phước các bác nhỉ?