Dự án nổi bật của LHG trong 2021-2025

:dart: Điểm nhấn đầu tư của LHG

:heavy_minus_sign: Giá thuê đất KCN khu vực Long An tăng nhanh nhất trong các tỉnh miền Nam,với giá thuê bình quân đạt gần 190USD/m2/chu kỳ thuê, tăng 21% so với cùng kỳ, dao động 130USD-245USD/m2/chu kỳ thuê

:heavy_minus_sign: Giá thuê đất khu vực Long An sẽ tăng trưởng nhanh nhờ việc thiếu hụt nguồn cung tại TP HCM khi tỷ lệ lấp đầy tại TP đã hơn 90%

Dự án nổi bật của LHG trong 2021-2025

Phân tích chi tiết có trong video:

Hàng hót quá, mua cất tủ cuối năm nhẹ thì tám chục căng thì 1 lít, hót thì 120, kim cương thì 1 lít rượi

1 Likes

Hàng ngon, Long An điểm đến của FDI

Hôm nay test đáy vol thấp… khả năng dòng tiền xoay vòng… thứ 3 hoặc thứ 4 LHG phá đỉnh cũng nên. :smiling_face_with_three_hearts: :smiling_face_with_three_hearts: :smiling_face_with_three_hearts:

Gặp thị trường k thuận lợi, LHG rút binh, chờ thời cơ

chuẩn bị

Chuẩn bị chạy à bác

đấy LHG : Khuyến nghị MUA với giá hợp lý 90,000 đồng/cp.

ok nhé LHG : Khuyến nghị MUA với giá hợp lý 90,000 đồng/cp

ok LHG : Khuyến nghị MUA với giá hợp lý 90,000 đồng/cp

ngon

Long Hậu hôm nay đại hội cổ đông có tin gì về quy hoạch thêm LH3 không mọi người

LHG mãi không chạy, đến khi chạy thì như gắn tên lửa

1 Likes