Dự báo những yếu tố ảnh hưởng tới lợi nhuận ngành ngân hàng trong năm 2024

Báo cáo mới công bố của Chứng khoán BIDV ( BSC ) cho biết lợi nhuận ngành ngân hàng trong năm 2024 được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh hơn so với năm 2023. BSC kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận toàn ngành ngân hàng sẽ phục hồi và đạt khoảng 14% trong kịch bản cơ sở. Tăng trưởng tín dụng dự báo cải thiện khi thị trường BĐS có dấu hiệu tạo đáy, và động lực chính đến từ sự nở ra của tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ( NIM ). Tuy nhiên, tốc độ nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc vào diễn biến của cầu tín dụng và chất lượng tài sản. Yếu tố chính cần theo dõi sẽ là sự phục hồi thanh khoản trên thị trường BĐS khi dư nợ BĐS hiện chiếm hơn 21% tổng dư nợ nền kinh tế.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/du-bao-nhung-yeu-to-anh-huong-toi-loi-nhuan-nganh-ngan-hang-trong-nam-2024-188240213105623379.chn

5 Likes