Dự báo thị trường hôm nay

Nay TT Mỹ nhậm chức, phố Wall chạm kỷ lục… cũng là ngày đáo hạn phái sinh, ace cho xin ít nhận định hôm nay.