Dự báo thời điểm cơn "sốt đất" có thể quay trở lại thị trường địa ốc?

Thị trường bất động sản Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn, dự báo sẽ còn kéo dài đến hết năm 2023 và sang đầu 2024 mới có thể hồi phục nhẹ. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Đơn vị VNDirect đưa ra dự báo thị trường bất động sản sẽ vẫn trầm lắng trong năm 2024, sự hồi phục sẽ rõ ràng hơn từ nửa cuối 2024 khi chính sách tiền tệ được nới lỏng hơn. Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, đơn vị này cũng dự báo, cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025 - 2026. Thị trường bất động sản Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn, dự báo sẽ còn kéo dài đến hết năm 2023, sang đầu 2024 sẽ dần nhìn thấy các tín hiệu phục hồi. Để thị trường bất động sản 2024 hồi phục mạnh mẽ cần phải củng cố niềm tin cho giới đầu tư.

Thông tin chi tiết: https://markettimes.vn/du-bao-thoi-diem-con-sot-dat-co-the-quay-tro-lai-thi-truong-dia-oc-47640.html