Dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2024: Lạc quan một cách thận trọng

Trong bài báo này, ông Nguyễn Bá Hùng, Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển châu Á ( ADB ) tại Việt Nam, đã chia sẻ về năm 2023 là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Mặc dù Việt Nam không đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5%, nhưng số liệu tăng trưởng năm vừa qua cho thấy sự phục hồi của khu vực bên ngoài và bên trong đã có sự thay đổi ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Ông Hùng cho rằng, bất chấp những thách thức này, Việt Nam đã khéo léo điều hướng các chính sách giảm nhẹ như chính sách tiền tệ chủ động và linh hoạt kết hợp với chính sách tài khóa thận trọng, đẩy mạnh đầu tư công và tăng cường mạng lưới an sinh xã hội để duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, ổn định giá cả, duy trì tăng trưởng kinh tế và việc làm.

Thông tin chi tiết: https://markettimes.vn/du-bao-trien-vong-tang-truong-kinh-te-viet-nam-trong-nam-2024-lac-quan-mot-cach-than-trong-51216.html

6 Likes