Dư địa ghi nhận lợi nhuận của nhóm bất động sản nhìn từ 6 chỉ tiêu tài chính

Các doanh nghiệp bất động sản đã có thêm thời gian để xử lý khủng hoảng và vượt qua thời kỳ căng thẳng nhất kể từ quý III năm ngoái, nhưng vẫn còn vô vàn khó khăn trước mắt. Các giải pháp khơi thông chính sách đã giúp các doanh nghiệp có thêm thời gian xử lý những vấn đề nội tại, ví dụ như Thông tư 02,03,10 của Ngân hàng Nhà nước.
Tổng dư nợ vay của nhóm có xu hướng giảm từ quý cuối năm ngoái và nay đã tăng mạnh trở lại, tương đương với thời điểm cuối quý III/ 2022. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp bán được hàng để có doanh thu, lợi nhuận trong thời gian qua.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/du-dia-ghi-nhan-loi-nhuan-cua-nhom-bat-dong-san-nhin-tu-6-chi-tieu-tai-chinh-20231120113456946.htm