Dù khó vẫn lo Tết cho công nhân

Một số công ty ở Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc duy trì mức lương và thưởng cho công nhân trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Mặc dù vậy, các công ty vẫn đang cố gắng duy trì các hoạt động chăm sóc cho công nhân. Các công ty đang gặp khó khăn trong việc chuyển dịch lao động, đặc biệt là trong lĩnh vực chế biến gỗ và da giày. Một số công ty đã phải đối mặt với sự giảm số lượng nhân viên trong thời gian gần đây.

Thông tin chi tiết: https://tuoitre.vn/du-kho-van-lo-tet-cho-cong-nhan-20231119083313075.htm