Dự kiến sản lượng tăng trưởng 40% trong 2024, Gemadept (GMD) được dự phóng tăng hơn 115%

Công ty CP Gemadept dự báo sản lượng Container của họ sẽ tiếp tục tăng trong quý 4/ 2023, trong đó cảng Gemalink có thể đạt 1 triệu TEU. Sản lượng Container của họ dự kiến sẽ tăng 5% trong quý 4/ 2023, do nhu cầu xuất nhập khẩu tăng lên trong quý 1/ 2024 và dự kiến sẽ tăng 9% trong năm 2024. Trong khi đó, sản lượng Container của họ dự kiến sẽ tăng 40% trong năm 2024, đặc biệt là khi cảng Gemalink đạt 1,0 triệu TEU. Cổ phiếu GMD đang giao dịch trong vùng đỉnh năm 2023, với diễn biến liên tục tăng gần 3%. Tuy nhiên, cổ phiếu này đang trong vùng suy yếu với chỉ số sức mạnh và chỉ số xu hướng đều ở dưỡi ngưỡng 102 điểm. Nhiều nhà đầu tư tin rằng GMD sẽ ngược dòng tăng trưởng mạnh trong các phiên giao dịch cuối năm, tiến lên vùng tăng giá tích cực.

Thông tin chi tiết: https://kinhtechungkhoan.vn/du-kien-san-luong-tang-truong-40-trong-2024-gemadept-gmd-duoc-du-phong-tang-hon-115-213195.html