Du lịch nông nghiệp hấp dẫn du khách với những trải nghiệm

Huyện Châu Đức đang tập trung phát triển du lịch trải nghiệm nhằm nâng giá trị sản xuất bền vững, khai thác thế mạnh du lịch nông nghiệp. Nhiều mô hình du lịch nông nghiệp gia tăng trải nghiệm như tour tham quan Công viên Binon Cacao, trải nghiệm làm chocolate từ hạt ca cao. Các mô hình này còn được liên kết, tạo thành tour, tuyến, giúp nông dân tăng thu nhập và góp phần tạo thêm sản phẩm mới hấp dẫn du khách, gia tăng trải nghiệm trong hành trình tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Huyện Châu Đức có khoảng 10 mô hình du lịch nông nghiệp, và tổ chức các hoạt động quảng bá, nâng tầm chất lượng nông sản.

Thông tin chi tiết: https://laodong.vn/kinh-doanh/du-lich-nong-nghiep-hap-dan-du-khach-voi-nhung-trai-nghiem-1301156.ldo

2 Likes