Dự VN phiên 4/2-5/2

Đã chót kéo thì phải dứt khoát : phiên 4/2 tiếp tục tạo grap.phiên 5/2 chỉnh nhẹ

1 Likes

Hi Vọng ạ

tết nhít cần kệ, khó đoán quá

Chuyển kênh rồi đó aem

Giờ Anh em ko mua bán gi nua roi kéo mia len 1300 truoc tết cho Anh em chúng tôi tiếc nào

1 Likes

Vẫn theo kỹ thuật bạn nhé