ĐƯA DANH MỤC về an toàn

THỊ TRƯỜNG ĐANG ĐIỀU CHỈNH GIẢM TRONG XU HƯỚNG TĂNG, VÌ VẬY KHÔNG CẦN BÁN CỔ PHIẾU BẰNG MỌI GIÁ; CHỈ CẦN ĐƯA DANH MỤC VỀ AN TOÀN BẰNG CÁCH KHÔNG DÙNG MARGIN. SẼ CÓ NHỊP MUA ĐẸP CHO LỢI NHUẬN 30-50% CHO QUÝ 4. KIÊN NHẪN CHỜ THỜI ĐIỂM mua đẹp

1 Likes

Trùng quan điểm với ban, tt nay chỉ cần vao nhip giâ tot ăn ngon hơn vao ra lien tuc

1 Likes

cũng chung quan điểm